Individuell samtale og samtaleterapi


Det kan være mange grunner til å oppsøke et samtaletilbud. Iblant er det ønskelig med hjelp til å vurdere en situasjon.
Andre grunner kan være at man ønsker god anledning til å samtale om et tema, eller at man bare ønsker å bli lyttet til.
Andre ganger handler det om større livsbelastninger og psykiske helseproblemer.

Dette er din samtale. Vi er opptatt av at mennesker skal kjenne seg hørt, tatt på alvor og anerkjent.
Det er grunnlaget i hjelpetilbudet enten du kommer til oss for samtaleterapi eller annen bistand i samtaler.


Samtaler kan foregå på vårt kontor, i ditt hjem, per telefon eller eksempelsvis gåturer.