Parsamtale


I parforhold kan det finnes mye styrke og glede. Forskning viser at kvaliteten på parforholdet er viktig for psykisk helse og livskvalitet. Samtidig erfarer mange at vanskeligheter tiltar eller dominerer i forholdet. Det kan dreie seg om kommunikasjon som oppleves vanskelig for den ene eller begge to. Konflikthåndtering, roller og andre temaer i forholdet kan være en del av dette.

Vi tilbyr parsamtaler med fokus på endring for dere som par, og ivaretakelse av dere begge som enkeltpersoner.