Samtale i familien og øvrig nettverk


Familielivet, livskvalitet og psykisk helse kan ses i sammenheng. Vansker kan eksempelsvis være forbundet med den kommunikasjon som foregår i familien eller sykdom hos familiemedlemmer.

Vi tilbyr terapeutiske samtaler med hele familien: partner, barn, eventuelt andre familiemedlemmer.

Samtaletilbudet kan også omfatte øvrig nettverk som arbeidsgiver, eller andre nærstående personer for deg og dere.